2018 PHCC Championships

# Name/Rtng/ID Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7
1 Alan Gregg B    7 W    6 B    5 W    4 B    3 W    2 W    8
1948   12824548         1.0  1.0   1.0    1.0  1.0   1.0   1.0F
2 Matthew Morabito B    6 W    5 B    4 W    3 W    8 B    1 W    7
1848   12577179        0.0   1.0  0.0    0.5   0.5   0.0  1.0 
3 Lonnie Rutkofske B    5 W    4 W    8 B    2 W    1 B    7 W    6
1818   10288347         1.0  1.0   0.5   0.5   0.0  1.0  1.0
4 George  Jones W    8 B    3 W    2 B    1 W    7 B    6 W    5
1630   12577178         1.0   0.0  1.0    0.0   0.5  1.0 1.0  
5 Joshua Muir W    3 B    2 W    1 B    7 W    6 B    8 B    4
1600   16403982         0.0  0.0    0.0   1.0  0.5    1.0F  0.0 
6 William Wingrove W    2 B    1 W    7 B    8 B    5 W    4 B    3
1579   12181760         1.0  0.0  1.0   1.0F    0.5    0.0 0.0  
7 Noel Bedy W    1 B    8 B    6 W    5 B    4 W    3 B    2
1504   12626193         0.0  0.0  0.0   0.0  0.5   0.0 0.0  
8 David Boucher B    4 W    7 B    3 W    6 B    2 W    5 B    1
1303   12412595         0.0  1.0    0.5    0.0F    0.5   0.0F  0.0F 

 

DOWNLOAD ALL GAMES CLICK ON CBV (CHESSBASE OR FRITZ) PGN FOR OTHER FORMATS

                     CLICK BELOW TO REPLAY GAMES

                            REPLAY ALL GAMES


Jones,George (1630) - Boucher,David (1300) [A41]
2018 PHCC Championships (1), 01.02.2018

1.d4 d6 2.Bf4 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 Nd7 5.c3 e5 6.dxe5 dxe5 7.Bg3 Nh6 8.h3 0-0 9.Be2 Nf5 10.Bh2 Qe7 11.0-0 c6 12.Qc2 Re8 13.e4 Nh4 14.Nbd2 Bh6 15.Nc4 Nxf3+ 16.Bxf3 Qg5 17.Nd6 Re6 18.Rad1 Rf6 19.Bg4 Nb6 20.Nxc8 Nxc8 21.Rd8+ Kg7 22.Rxc8 Rxc8 23.Bxc8 Rd6 24.Rd1 Qd8 25.Bxe5+ 1-0

Wingrove,William (1579) - Morabito,Matthew (1848) [B78]
2018 PHCC Championships Port Huron (1), 11.01.2018

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 g6 5.Nc3 Bg7 6.Be3 Nf6 7.f3 0-0 8.Qd2 d6 9.Bc4 Bd7 10.0-0-0 a6 11.h4 Rc8 12.Bb3 b5 13.h5 Nxh5 14.g4 Nxd4 15.Bxd4 Bxd4 16.Qxd4 Nf6 17.Qd2 Bxg4 18.fxg4 Nxg4 19.Qg5 Qd7 20.Rdg1 Nf6 21.Qh6 e6 22.Rf1 Nh5 23.Rxh5

                                     1-0

Muir,Joshua (1600) - Rutkofske,Lonnie (1818) [A85]
2018 phcc championships (1), 23.01.2018

1.d4 f5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 b6 5.Bg5 Be7 6.e3 Bb7 7.Be2 0-0 8.0-0 d6 9.Qb3 Kh8 10.Rad1 Qe8 11.Bf4 Nh5 12.Bg5 Bxg5 13.Nxg5 h6 14.Bxh5 Qxh5 15.Nxe6 Bxg2 16.Nf4 Qf3 17.Nxg2 Rf6 18.Nd5 Rg6 19.Ndf4 Rg5 20.Qd3 Nd7 21.Kh1 Nf6 22.e4 fxe4 23.Qxf3 exf3 24.Ne1 Rg4 25.Ne6 Re8 26.Nxc7 Re2 27.Nxf3 Ne4 28.h3 Rg6 29.Rde1 Nxf2+ 30.Rxf2 Rxf2 31.Nh4 Rg3 32.Re4 Rxb2 33.a3 Rxh3+ 34.Kg1 Rxa3 35.Ng6+ Kh7 36.Nf8+ Kg8 37.Rf4 Ra1+ 38.Rf1 Rxf1+ 39.Kxf1 Kxf8 40.Nb5 a5 41.Nxd6 a4 42.Nb5 h5 43.Na3 h4 44.d5 Ke8 45.Kg1 Rb3 46.Nb5 Rxb5 47.cxb5 a3

                                           0-1

Bedy,Noel (1504) - Gregg,Alan (1948) [B07]
2018 PHCC Championships Port Huron (1), 11.01.2018

1.d4 g6 2.Nf3 d6 3.Nbd2 Bg7 4.e4 c6 5.c3 Nf6 6.Bd3 0-0 7.0-0 Nbd7 8.Re1 e5 9.dxe5 dxe5 10.a4 b6 11.b4 Qc7 12.Ba3 Bb7 13.Bc4 c5 14.b5 Rad8 15.Qc2 Rfe8 16.Rad1 Nf8 17.Ba2 h6 18.Bb1 Bc8 19.h3 Be6 20.Ba2 Nh5 21.Bxe6 Nxe6 22.Nc4 Nhf4 23.Ne3 Kh7 24.Kh2 Qc8 25.Rxd8 Rxd8 26.Rd1 Nc7 27.Nd2 Rd7 28.Ndc4 Qd8 29.Rxd7 Qxd7 30.Qd2 Qxd2 31.Nxd2 Bf8 32.Ndc4 f6 33.g3 Nfe6 34.Nd5 Kg7 35.Nce3 Kf7 36.Kg2 Ne8 37.Nc4 Nd6 38.Nxd6+ Bxd6 39.h4 Nd8 40.Kf3 Nb7 41.Ne3 h5 42.Ke2 Ke6 43.c4 Na5 44.Kd3 f5 45.Nd5 fxe4+ 46.Kc3 Be7 47.Bc1 Bd8 48.Be3 Nb7 49.Kb3 Nd6 50.Bc1 Nf5 51.Be3 Nd4+ 52.Kc3 Kf5 53.Kd2 Kg4 54.Nc3 Kf5 55.Nd5 g5 56.hxg5 Nf3+ 57.Ke2 Bxg5 58.Nc3 Nd4+ 59.Kd2 Bd8 60.Nd5 Nb3+ 61.Kc3 Na5 62.Bd2 Kg4 63.Be1 Kf3 64.Ne3 Bg5 65.Kd2

                                           0-1

Boucher,David (1300) - Bedy,Noel (1504) [B00]
2018 PHCC Championships (2), 18.01.2018

1.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Nc3 e6 4.Nf3 Bb4 5.e5 Ne7 6.Bg5 d6 7.Bb5+ c6 8.Bd3 dxe5 9.Nxe5 Nd7 10.Qh5 Nxe5 11.dxe5 Qc7 12.0-0 Bxc3 13.bxc3 h6 14.Rfe1 0-0-0 15.Be3 g6 16.Qe2 Qxe5 17.Qf3 Rxd3 18.cxd3 Qf5 19.Qd1 Rd8 20.d4 h5 21.Bc1 Qg4 22.f3 Qh4 23.Re5 Nf5 24.Bd2 Rd5 25.f4 Rxe5 26.fxe5 Qd8 27.Qc1 Qd5 28.Qf1 c5 29.dxc5 Qxc5+ 30.Kh1 Qxe5 31.Rd1 Nh4 32.Bf4 Bxg2+ 33.Qxg2 Qxf4 34.Qc6+ Qc7 35.Qe8+

                                            1-0

Gregg,Alan (1948) - Wingrove,William (1579) [A45]
2018 PHCC Championships Port Huron (2), 18.01.2018

1.d4 Nf6 2.Bf4 g6 3.Nc3 d5 4.e3 Bg7 5.h4 h5 6.Nf3 Bf5 7.Bd3 Bxd3 8.Qxd3 Nc6 9.Ne5 Nxe5 10.dxe5 Ng4 11.Qxd5 Qxd5 12.Nxd5 Rc8 13.e6 fxe6 14.Nc3 0-0 15.Ne4 b6 16.f3 Ne5 17.0-0-0 Rfd8 18.Ng5 Nc4 19.Rxd8+ Rxd8 20.b3 e5 21.Ne6 Rc8 22.Bg5 Nd6 23.Nxg7 Kxg7 24.Bxe7 Re8 25.Bxd6 cxd6 26.Rd1 Rd8 27.c4 Kf6 28.Rd5 Ke6 29.Kd2 Rg8 30.f4 exf4 31.exf4 Rf8 32.Ke3 a6 33.Rg5 Rf6 34.Ke4 Kd7 35.g3 Re6+ 36.Kd4 Ke7 37.a4 Re1 38.Rxg6 Rb1 39.Kc3 Rg1 40.Rg5 Kf6 41.Kb4 Rb1 42.Rxh5

                                            1-0

Morabito,Matthew (1848) - Muir,Joshua (1600) [A04]
2018 PHCC Championships (2), 18.01.2018

1.Nf3 c5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.0-0 e6 5.d4 cxd4 6.Nxd4 d5 7.c3 Ne7 8.Nd2 0-0 9.e4 Nbc6 10.exd5 Nxd4 11.cxd4 Bxd4 12.Nf3 Bc5 13.Bh6 Re8 14.Rc1 Bd6 15.dxe6 Bxe6 16.b3 Rb8 17.Bg5 Qd7 18.Nd2 Bg4 19.Ne4 Be5 20.Qxd7 Bxd7 21.Nc5 Bc6 22.Rfe1 Bd6 23.Bxc6 bxc6 24.Nd7 Rbc8 25.Nf6+ Kg7 26.Nxe8+ Rxe8 27.Bxe7 Bxe7 28.Rxc6 Kf8 29.Rc7 a5 30.Ra7 Bb4 31.Rxe8+ Kxe8 32.a3 Bc3 33.Rc7 Bf6 34.b4 Bd8 35.Rb7 Kf8 36.b5 a4

                                           1-0

Rutkofske,Lonnie (1818) - Jones,George (1630) [B15]
2018 PHCC Championships (2), 18.01.2018

1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 g6 4.d4 Bg7 5.Be3 dxe4 6.Nxe4 Be6 7.Be2 Nf6 8.Nxf6+ exf6 9.Qd2 0-0 10.c4 Re8 11.0-0 Bg4 12.h3 Bxf3 13.Bxf3 Nd7 14.Rfd1 Nb6 15.Qc2 Rc8 16.a4 Qe7 17.a5 Nd7 18.Qa4 a6 19.Re1 f5 20.Rad1 Qh4 21.c5 f4 22.Bc1 Qf6 23.Rxe8+ Rxe8 24.Qb4 Rb8 25.Bg4 Nf8 26.Bf3 g5 27.d5 cxd5 28.Bxd5 Qe7 29.Re1 Ne6 30.Qc4 Re8 31.b4 Bf8 32.Bd2 Qd7 33.Bc3 Qb5 34.Qxb5 axb5 35.Bxb7 Nc7 36.Rxe8 Nxe8 37.a6 Bg7 38.Bxg7 Kxg7 39.a7 Nc7 40.a8Q

                                            1-0

Muir, Joshua (1600) - Gregg, Alan (1948) [E91]
2018 PHCC Championships (3), 25.01.2018

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Nf3 d6 5.e4 0-0 6.Be2 Na6 7.a3 c5 8.d5 Nc7 9.0-0 a6 10.Ne1 b5 11.f3 Rb8 12.Rb1 Nd7 13.Kh1 Ne5 14.cxb5 axb5 15.Qc2 b4 16.axb4 Rxb4 17.Nd3 Nxd3 18.Bxd3 Bd7 19.Bd2 Qb8 20.b3 Rb7 21.Rfc1 Bb5 22.Bc4 Bd7 23.Na2 Nb5 24.Bxb5 Bxb5 25.Bc3 f6 26.Ba1 Rc8 27.Nc3 Bd7 28.Ne2 Qa7 29.Nf4 Bh6 30.g3 Rcb8 31.Qd3 Rb5 32.Rc3 Qb7 33.Ne6 Rb4 34.f4 Ba4 35.Rc2 Rxb3 36.Rxb3 Qxb3 37.Qxb3 Rxb3 38.Rc1 Bd7 39.Nd8 Rb8 40.Nc6 Bxc6 41.dxc6 Rc8

                                                    0-1

Jones,George (1630) - Morabito,Matthew (1848) [A48]
2018 PHCC Championships (3), 25.01.2018

1.d4 Nf6 2.Bf4 d6 3.Nf3 g6 4.h3 Bg7 5.e3 0-0 6.Be2 Nbd7 7.0-0 Re8 8.c4 c5 9.Nc3 b6 10.Re1 Bb7 11.Qc2 e5 12.dxe5 dxe5 13.Bg5 e4 14.Nd2 h6 15.Bh4 g5 16.Bg3 a6 17.Rad1 Qe7 18.a3 Rad8 19.Nf1 Nf8 20.Qb3 Rxd1 21.Rxd1 Rd8 22.Qxb6 Rxd1 23.Bxd1 Ne8 24.Qb3 Qd7 25.Bg4 Qe7 26.Nd5 Bxd5 27.cxd5 Be5 28.Be2 Nc7 29.Bc4 Bd6 30.Qb6 Nd7 31.Qxd6 1-0

Wingrove,William (1579) - Bedy,Noel (1504) [C80]
2018 PHCC Championships (3), 25.01.2018

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.Re1 Nc5 7.Bxc6 dxc6 8.Nxe5 Ne6 9.Nc3 Be7 10.d3 0-0 11.Qf3 Nd4 12.Qd1 Bd6 13.h3 Re8 14.Nf3 Nxf3+ 15.gxf3 Bxh3 16.Ne4 Be7 17.f4 Qd7 18.Qf3 Qg4+ 19.Qxg4 Bxg4 20.Bd2 f5 21.Ng3 Bc5 22.Kg2 g6 23.f3 Bh5 24.Nxh5 gxh5 25.c3 Kf7 26.d4 Bd6 27.Kf2 Re7 28.Rxe7+ Bxe7 29.Rh1 h4 30.Kf1 Rg8 31.Be1 Rg6 32.Rg1 Bd6 33.Bd2 Rxg1+ 34.Kxg1 Kg6 35.Kf2 b5 36.Ke3 h3 37.Kf2 a5 38.b3 Kf6 39.c4 Ke6 40.c5 Be7 41.Bxa5 Kd5 42.Bc3 Bf6 43.Kg3 Bxd4 44.Bxd4 Kxd4 45.Kxh3 Ke3 46.a4 bxa4 47.bxa4 Kd4 48.Kh4 Kxc5 49.Kg5 Kb6 50.Kxf5 c5 51.Ke5 h5 52.f5 h4 53.f6 h3 54.f7 h2 55.f8Q h1Q 56.Qb8+

                                             1-0

Rutkofske,Lonnie (1818) - Boucher,David (1300) [A03]
2018 PHCC Championships (3), 25.01.2018

1.f4 e6 2.b3 Nf6 3.Nf3 d5 4.Bb2 Be7 5.e3 b6 6.Bd3 Ba6 7.Bxa6 Nxa6 8.Qe2 Nc5 9.d3 0-0 10.0-0 Ncd7 11.Nbd2 c5 12.Ne5 Nxe5 13.Bxe5 Nd7 14.Rf3 Nxe5 15.fxe5 f5 16.exf6 Bxf6 17.Raf1 Qd6 18.Rh3 Be7 19.Qh5 Rxf1+ 20.Nxf1 h6 21.Qg6 Bg5 22.Rg3 Qe5 23.c3 Rf8 24.d4 cxd4 25.cxd4 Qd6 26.Nd2 Rf6 27.Qc2 Qf8 28.Qd3 Qc8 29.Rf3 Qc1+ 30.Nf1 Rxf3 31.gxf3 Qe1 32.f4 Bh4 33.Qd2 Qb1 34.Qg2 Qf5 35.Nd2 Qh5 36.Nf3 Bf6 37.h3 Kh7 38.Qc2+ Kg8 39.Kg2 Qf7 40.f5 Qd7 41.fxe6 Qxe6 42.Qd3 Bd8 43.Ne5 Bc7 44.Qg6 Qe7 45.Ng4 Kh8 46.Qf5 Qd6 47.Ne5 Kg8 48.Qf7+ Kh7 49.Qf5+ Kg8 50.Qc8+ Kh7 51.Qe8 Qf6 52.Ng4 Qd6 53.Ne5

                                                   ½-½


Morabito,Matthew (1848) - Rutkofske,Lonnie (1818) [A07]
2018 PHCC Championships  (4), 08.02.2018

1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 h6 4.c4 d4 5.Ne5 Bc8 6.Qa4+ c6 7.d3 Nf6 8.Nd2 e6 9.Ndf3 Nbd7 10.b4 Nxe5 11.Nxe5 Qd6 12.Nf3 Qxb4+ 13.Qxb4 Bxb4+ 14.Bd2 Bxd2+ 15.Nxd2 e5 16.Nf3 Nd7 17.Bh3 f6 18.Rb1 Nc5 19.Bg2 Kf7 20.Nd2 Rb8 21.0-0 Bf5 22.Nb3 Nxd3 23.exd3 Bxd3 24.Na5 Bxb1 25.Rxb1 Rhe8 26.Nxb7 Kf8 27.Bxc6 Re6 28.Bd5 Ra6 29.c5 d3 30.c6 d2 31.Rd1 Rc8 32.Rxd2 Ke7 33.Bf3 Raxc6 34.Bxc6 Rxc6 35.Rb2 g5 36.Na5 Ra6 37.Nc4 Ke6 38.Ne3 h5 39.h3 f5 40.Re2 Ra4 41.Rc2 Ra6 42.Kf1 f4 43.Nc4 Kd5 44.Nd2 Ra3 45.Nb3 Ke6 46.Ke2 Kf5 47.gxf4 Kxf4 48.Rc4+ Kf5 49.Rc2 Kf4 50.Kf1 Ra4 51.Kg2 h4 52.Nc5 Ra3 53.Ne6+ Kf5 54.Ng7+ Kg6 55.Ne6 Kf5 56.Nc7 g4 57.hxg4+ Kxg4 58.Rc4+ Kf5 59.Rc2 Kg4 60.Rc4+ Kf5 61.Rxh4 Rxa2

                                           ½-½

Bedy,Noel (1504) - Muir,Joshua (1600) [D05]
2018 PHCC Championships (4), 08.02.2018

1.d4 Nf6 2.Nd2 d5 3.Ngf3 e6 4.e3 c5 5.c3 Nc6 6.Bd3 Be7 7.0-0 0-0 8.Re1 a6 9.e4 cxd4 10.cxd4 dxe4 11.Nxe4 Nxd4 12.Nxd4 Qxd4 13.Nxf6+ Qxf6 14.Qb3 b5 15.Be4 Rb8 16.Qg3 Bb7 17.Bg5 Qxg5

                                             0-1

Gregg,Alan (1948) - Jones,George (1630) [B12]
2018 PHCC Championships (4), 08.02.2018

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.h4 h6 5.g4 Be4 6.f3 Bh7 7.Bd3 Bxd3 8.Qxd3 e6 9.Be3 c5 10.c3 Nc6 11.f4 Be7 12.Nf3 Qb6 13.Rh2 Rc8 14.a3 Qb3 15.Qc2 Bxh4+ 16.Nxh4 Qxc2 17.Rxc2 cxd4 18.cxd4 g5 19.Nf3 Nge7 20.Nc3 a6 21.Rh2 gxf4 22.Bxf4 Kd7 23.Kd2 Na5 24.Rah1 Nc4+ 25.Kd3 Ng6 26.Bc1 h5 27.gxh5 Ne7 28.Na4 Rcg8 29.Rg1 Rxg1 30.Nxg1 Ng6 31.Ne2 Ngxe5+ 32.dxe5 Nxe5+ 33.Kc2 Rc8+ 34.Kb1 Nd3 35.h6 Ne5 36.h7 Ng6 37.Nf4

                                              1-0

Rutkofske,Lonnie (1818) - Gregg,Alan (1948) [C56] 

2018 PHCC Championships Port Huron (5), 15.02.2018

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Be7 5.0–0 Nf6 6.e5 Ne4 7.Bd5 Nc5 8.Nbd2 0–0 9.Nb3 Ne6 10.Nfxd4 Ncxd4 11.Nxd4 c6 12.Be4 d5 13.Bd3 Nxd4 14.Bxh7+ Kxh7 15.Qxd4 Bf5 16.c3 Kg8 17.g4 Be4 18.Be3 c5 19.Qd2 Qc7 20.f3 Bh7 21.Rae1 Rad8 22.Bf2 d4 23.f4 Qc6 24.f5 b6 25.Qf4 dxc3 26.bxc3 c4 27.Bd4 Bc5 28.h4 Bxd4+ 29.cxd4 Qd5 30.Rd1 f6 31.e6 Rfe8 32.Qc7 Qd6 33.Qf7+ Kh8 34.Qh5 Qg3+ 35.Kh1 Re7 36.d5 Kg8 37.Rd2 Qh3+ 38.Kg1 Qe3+ 39.Rdf2 Rxd5 40.Kg2 Rxe6 41.g5 Qe4+ 42.Kg1 Bxf5 43.Rf4 Qe3+ 44.R1f2 Qg3+ 45.Kh1 Re1+ 46.Rf1

                                          0–1

Jones,George (1630) - Bedy,Noel (1504) [A45] 

2018 PHCC Championships Port Huron (5), 15.02.2018

1.d4 Nf6 2.Bf4 e6 3.e3 c5 4.c3 b6 5.h3 Bb7 6.Nf3 cxd4 7.exd4 Be7 8.Bd3 d6 9.0–0 0–0 10.Re1 Nbd7 11.Nbd2 Re8 12.Qc2 Nf8 13.Bb5 N8d7 14.Ng5 h6 15.Nge4 a6 16.Nxf6+ Bxf6 17.Bd3 e5 18.dxe5 Bxe5 19.Be3 b5 20.Rad1 Rc8 21.Qb3 Nc5 22.Bxc5 dxc5 23.Nf3 Qf6 24.Nxe5 Rxe5 25.Rxe5 Qxe5 26.Qc2 Qg5 27.Bh7+ Kf8 28.Be4 Bxe4 29.Qxe4 g6 30.Qb7 Rd8 31.Rxd8+ Qxd8 32.Qxa6 Qd1+ 33.Kh2 Qd2 34.Qxb5 Qxf2 35.a4 Qf4+ 36.Kg1 Qc1+ 37.Kf2 Qd2+ 38.Kg1 Qc1+ 39.Kh2 Qf4+ 40.Kg1 Qc1+

                                            ½–½ 

Morabito,Matthew (1848) - Boucher,David (1303) [A04] 

2018 PHCC Championships (5), 15.02.2018

1.Nf3 e6 2.g3 f5 3.Bg2 Nf6 4.d3 Be7 5.Nc3 0–0 6.e4 d6 7.0–0 fxe4 8.dxe4 e5 9.Re1 Nc6 10.Nd5 Nxd5 11.Qxd5+ Rf7 12.Be3 Qf8 13.Bg5 Kh8 14.Bxe7 Nxe7 15.Qb3 h6 16.Re3 b6 17.Qc3 Ng8 18.Rf1 Nf6 19.Nh4 Kh7 20.f4 Ba6 21.Rfe1 Ng4 22.Rf3 exf4 23.Bh3 Ne5 24.Bf5+ g6 25.gxf4 Nxf3+ 26.Qxf3 gxf5 27.exf5 Rb8 28.Kf2 Re7 29.Ng6 Qxf5 30.Nxe7 Qxc2+ 31.Kg3 Bb7 32.Re2 Qc5 33.Qd3+ Kh8 34.Ng6+ Kg8 35.Ne7+ Kh8 36.Ng6+ Kg8 37.Ne7+

                                        ½–½

Muir,Joshua (1600) - Wingrove,William (1579) [D94]
2018 PHCC Championships Port Huron (5), 16.02.2018

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.c4 d5 5.Nc3 0-0 6.e3 c5 7.Be2 Nc6 8.0-0 cxd4 9.exd4 dxc4 10.Bxc4 e6 11.h3 a6 12.a4 Ne7 13.Qb3 Ned5 14.Be5 Qd7 15.Rad1 Qc6 16.Ng5 Bd7 17.Nge4 Nxc3 18.Nxc3 Rfc8 19.Be2 Be8 20.Bf3 Qd7 21.Bxb7 Rcb8 22.Bxb8 Rxb8 23.Bc6 Rxb3 24.Bxd7 Bxd7 25.Rb1 Bc6 26.Rfd1 Nd5 27.Ne4 Rb4 28.b3 Rxd4 29.Rxd4 Bxd4 30.Rc1 Bd7 31.Nc5 Be8 32.Nxa6 f6 33.Nc5 Bf7 34.a5 Nf4 35.Kf1 e5 36.a6 Bd5 37.b4 Bc6 38.a7 Bb5+ 39.Kg1 Bc6 40.Rc2 Bd5 41.b5 Kf7 42.b6 Ne6 43.b7 Bxb7 44.Nxb7 Bxa7 45.Nd6+ Kg7 46.Rc3 h5 47.Rf3 f5 48.Rg3 Bc5 49.Nxf5+ Kf6 50.Nh4 Ng5 51.Nf3 Bxf2+ 52.Kxf2 Ne4+ 53.Ke3 Nxg3

                                       ½-½

Gregg, Alan (1948) - Morabito, Matthew (1848) [A06]
2018 PHCC Championships (6), 23.02.2018

1.b3 Nf6 2.Bb2 g6 3.e3 Bg7 4.c4 0-0 5.Nf3 d5 6.Nc3 Nc6 7.d4 Bg4 8.h3 Bxf3 9.Qxf3 Nb4 10.Qd1 dxc4 11.bxc4 Nc6 12.Be2 e6 13.0-0 Ne7 14.Rb1 c6 15.Ba3 Qc7 16.Qb3 Rab8 17.e4 Rfe8 18.e5 Nd7 19.Bd6 Qa5 20.Bxb8 Rxb8 21.Qb4 Qxb4 22.Rxb4 c5 23.dxc5 Nxc5 24.Rb5 b6 25.f4 Nf5 26.Kf2 h5 27.Rbb1 h4 28.Rfd1 g5 29.Kf3 gxf4 30.Kxf4 Bh6+ 31.Kf3 Bg7 32.Ne4 Nxe4 33.Kxe4 Ng3+ 34.Kf3 Bxe5 35.Rd7 Nxe2 36.Kxe2 a5 37.Rb5 Bg3 38.Rd3 Rc8 39.Rc3 Rc6 40.c5 Be5 41.Rc4 Bc7 42.Kd3 bxc5 43.Rbxc5 Rd6+ 44.Ke2 Bd8 45.Rb5 Kf8 46.a4 Ke8 47.Rb7 Rd5 48.Rg4 Rg5 49.Rxg5 Bxg5 50.Rb8+ Kd7 51.Rb7+ Ke8 52.Ra7 Bd8 53.Kf3 Kf8 54.Ra8 Ke7 55.g3 hxg3 56.Kxg3 f5 57.h4 Bc7+ 58.Kf3 e5 59.Ra6

                                         1-0

Bedy,Noel (1504) - Rutkofske,Lonnie (1818) [B06]
2018 PHCC Championships (6), 22.02.2018

1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.e4 d6 4.c3 Nd7 5.Bd3 a6 6.Bg5 c5 7.Nbd2 b5 8.0-0 Qb6 9.Be3 Qc7 10.Re1 e5 11.d5 Rb8 12.c4 Ngf6 13.Qe2 Qb7 14.Reb1 Ng4 15.Bg5 f6 16.Bh4 0-0 17.Ne1 Nh6 18.f3 Nf7 19.Bf2 b4 20.Nc2 Nh6 21.Ne3 Nb6 22.b3 Qe7 23.a3 Nd7 24.axb4 cxb4 25.Nc2 Nc5 26.Bxc5 dxc5 27.g4 f5 28.exf5 gxf5 29.gxf5 e4 30.Nxe4 Bxf5 31.Rxa6 Bxe4 32.Bxe4 Rbe8 33.Re6 Qd8 34.Rxe8 Rxe8 35.Qf1 Kh8 36.Kh1 Qh4 37.Qg2 Rg8 38.Qg3 Qd8 39.Qf2 Qd6 40.Rg1 Qf8 41.Qd2 Qd6 42.Qd3 Qf4 43.Bxh7 Be5 44.Rxg8+ Nxg8 45.Qe2 Kxh7 46.Qe4+ Kg7 47.Qxf4 Bxf4 48.Kg2 Nf6 49.Ne1 Kg6 50.Nd3 Bd6 51.Nf2 Kf5 52.Nd3 Nh5 53.Kf2 Nf4 54.Nxf4 Kxf4 55.h4 Be5 56.h5 Kg5 57.Ke3 Kxh5 58.f4 Bd6 59.Ke4 Kg6 60.Kd3 Kf5 61.Ke3 Bxf4+ 62.Kd3 Ke5

                                                 0-1

Wingrove,William(1579) - Jones,George (1630) [B15]
2018 PHCC Championships (6), 22.02.2018

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 g6 4.Nc3 Bg7 5.Be3 Nh6 6.f4 Nf5 7.Qd2 Qb6 8.0-0-0 a5 9.Na4 Qc7 10.Be2 b6 11.g4 Nxe3 12.Qxe3 Na6 13.b3 b5 14.Nb2 Nb4 15.a3 Na6 16.h4 e6 17.h5 Bd7 18.hxg6 hxg6 19.Rxh8+ Bxh8 20.Nf3 0-0-0 21.Rh1 c5 22.Ng5 cxd4 23.Qxd4 Nc5 24.Qc3 d4 25.Qf3 Bc6 26.Qf1 Bxh1 27.Qxh1 Kb8 28.Kd1 d3 29.Nxd3 Nxd3 30.Bxd3 Qc3 31.Ke2 Bxe5 32.Nxf7 Rxd3 33.cxd3 Qc2+ 34.Kf1 Qxd3+ 35.Kg2 Qe4+ 36.Kg1 Bd4+ 37.Kh2 Qxf4+ 38.Kh3 Qxf7 39.Qc6 Qh7+ 40.Kg2 Qb7 41.Qxb7+ Kxb7 42.a4 g5 43.Kf3 e5 44.Ke4 bxa4 45.bxa4 Kc6 46.Kf5 Be3 47.Kxe5 Kc5 48.Ke4 Bf4 49.Kd3 Kb4 50.Kd4 Kxa4 51.Kc4 Bc1 52.Kc3 Kb5 53.Kc2 Bf4 54.Kb3 Kc5 55.Ka4 Bc7 56.Kb3 Kd5 57.Kc3 Ke4 58.Kd2 Kf4

                                                   0-1

Jones,G. Avery (1630) - Muir,Joshua (1600) [D00]
2018 PHCC Championships Port Huron (7), 01.03.2018

1.d4 Nf6 2.Bf4 d5 3.e3 e6 4.Be2 c5 5.c3 Qb6 6.Qc2 Nc6 7.Nf3 cxd4 8.exd4 Be7 9.0-0 0-0 10.Nbd2 Re8 11.Bd3 g6 12.Rfe1 Bd7 13.h3 Rac8 14.a3 Bf8 15.Be3 Qc7 16.Nf1 Bd6 17.Bg5 Nh5 18.Qd2 e5 19.dxe5 Nxe5 20.Nxe5 Bxe5 21.Be2 Nf4 22.Bxf4 Bxf4 23.Qxd5 Bc6 24.Qc4 Re4 25.Qd3 Rce8 26.Rad1 Ba4 27.Rb1 Qd7 28.Qf3 Bc6 29.Red1 Qe6 30.Bd3 Ra4 31.Qg4 Bh2+ 32.Nxh2 Rxg4 33.Nxg4 Be4 34.Bxe4 Qxe4 35.Nf6+ Kg7 36.Nxe4 Rxe4 37.Re1 Ra4 38.Rbd1 a6 39.Rd4 Ra5 40.Re7 Rb5 41.b4 b6 42.a4 Rf5 43.Rdd7 a5 44.bxa5 bxa5 45.Ra7 h5 46.Reb7 Kg8 47.g4 hxg4 48.hxg4 Rg5 49.f3 Rc5 50.Rxf7 Rxc3

                                                  1-0

Rutkofske,Lonnie (1818) - Wingrove,William (1579) [A04]
2018 PHCC Championships Port Huron (7), 01.03.2018

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.g3 Nc6 4.d3 g6 5.Bg2 Bg7 6.c3 e5 7.Nbd2 Nge7 8.0-0 0-0 9.a4 a5 10.Nc4 d5 11.exd5 Nxd5 12.Be3 Nxe3 13.fxe3 Be6 14.Na3 Qe7 15.Qe2 Rfd8 16.Nd2 Bd5 17.e4 Be6 18.Nac4 Ra6 19.Rad1 Qd7 20.Nf3 Qe7 21.Ne3 Rd7 22.Nd2 Qd8 23.Nd5 Ne7 24.c4 Nc6 25.Nb3 b6 26.Rf2 Nd4 27.Nxd4 cxd4 28.Kh1 Bxd5 29.exd5 f6 30.Qc2 Bh6 31.Qb3 Be3 32.Rc2 Kh8 33.Rf1 Rd6 34.Qb5 Ra7 35.Rb1 f5 36.b4 axb4 37.Qxb4 f4 38.g4 Qf6 39.Bf3 Rad7 40.c5 bxc5 41.Qxc5 h5 42.gxh5 gxh5 43.Rg2 Kh7 44.Be4+ Kh8 45.Qc8+ Rd8 46.Qh3 Rf8 47.Rg6 Qxg6 48.Bxg6 Rxg6 49.Qxh5+ Kg7 50.Qxe5+ Rgf6 51.Rb7+ Kg6 52.Qe4+ Rf5 53.Rb6+ R8f6 54.Rxf6+ Kxf6 55.Qe6+ Kg5 56.d6 Kg4 57.d7 f3 58.d8Q f2 59.Qxf5+ Kxf5 60.Kg2 Bg5 61.Qxd4 Bf6 62.Qe4+ Kg5 63.a5

                                                      1-0

Morabito,Matt (1848) - Bedy,Noel (1504) [E01]
2018 PHCC Championships PORT HURON (7), 01.03.2018

1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 4.c4 e6 5.b3 Bd6 6.Bb2 Nbd7 7.0-0 0-0 8.Nc3 Re8 9.d4 Qe7 10.Qc2 Ba3 11.Bxa3 Qxa3 12.e4 dxe4 13.Nxe4 Nxe4 14.Qxe4 Nf6 15.Qh4 Qe7 16.Rfe1 Qd8 17.Rad1 h6 18.Ne5 Bd7 19.d5 exd5 20.cxd5 Qa5 21.b4 Qxa2 22.dxc6 Bxc6 23.Nxc6 Rxe1+ 24.Rxe1 bxc6 25.Bxc6 Rd8 26.Qf4 Qd2 27.Qxd2 Rxd2 28.h3 Rc2 29.b5 a6 30.Ra1 axb5 31.Ra8+ Kh7 32.Bxb5 g6 33.Ra7 Kg7 34.Bd3 Rc3 35.Bb5 Rc5 36.Ba4 Rc3 37.Rb7 Rc8 38.Bb3 Rf8 39.Kg2 Ne4 40.Bd5 Nd6 41.Ra7 Ne8 42.Bb3 Nf6 43.Re7 Ne8 44.Bxf7 Rxf7 45.Rxe8 Rb7 46.Re6 Kf7 47.Rc6 Rb3 48.h4 Kg7 49.g4 Ra3 50.Rc7+ Kf6 51.Rh7 Ra4 52.Kg3 Ra3+ 53.f3 h5 54.g5+ Ke5 55.Re7+ Kf5 56.Rf7+ Ke5 57.Rf6

                                                 1-0

 

Make a free website with Yola